TOMÁŠ
HORÁK

 

 

Zaměření:

Na Tomáše Horáka se můžete obracet ohledně těchto oblastí práva:

•  právo nemovitostí
•  právo bytové
•  smluvní právo
•  právo obchodních korporací
•  právo společenství vlastníků jednotek a družstev
•  procesní právo a vedení soudních sporů

 

Vzdělání:

•  Vysoká škola ekonomická v Praze

    1991-1997

•  Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

    1993-1999

 

Publikace:

NOVOTNÝ, M. - FIALA, J. - HORÁK, T. - OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář., C.H.BECK, 4. vydání, Praha, 2011

HORÁK, T.: Další dvě novelizace zákona o vlastnictví bytů - malý posun k lepšímu, Pravní rozhledy, 2005, č. 10, s. II

FARSKÁ,P. - KOFROŇ, M. - NOVOTNÝ, M. a kol.: Finanční leasing v právní praxi, C.H.BECK, Praha, 2004

SPÁČIL, J. a kol: Občanský zákoník. Komentář, C.H.BECK, 1. vydání, Praha, 2013